Visie
Duurzame energie
Grondbezitters
Natuur
Water
Over ons
Achtergrond:
 • Duurzame
      energie
 • Bestemmings-
      plan
 • Streekplan
 • Natuur-
      bescherming
 • Vogel- en habitat
      richtlijn
 • Landbouw
 • Vogelgriep
 • Natuur
 • LNV
 •      Water-Land Groen


  Wij volgen voor u de belangrijkste ontwikkelingen en achtergronden die direct invloed hebben op uw ontwikkelingen:

  Duurzame energie


  duurzame_energie in de media....

  ( 08 sep 2018 04:00:54)
  "De manier waarop we nu ons voedsel produceren raakt steeds verder uit balans. Het gaat verder dan wat de aarde kan geven. En is niet houdbaar." Dat schrijft minister Schouten (ChristenUnie) in haar toekomstvisie op de landbouw. "We moeten voorkomen dat dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen."De minister pleit daarom voor kringlooplandbouw. Zo moeten koeien en ander vee in principe gevoed worden met gras en resten van bijvoorbeeld mais van de eigen boerderij of uit de directe omgeving.Import van voer waardoor natuur en bodem in andere

  ( 27 aug 2018 15:45:36)
  Nederlandse groene stroom is de duurste groene stroom van Europa. Stroom van Nederlandse windmolens, zonneparken en biomassacentrales is veel duurder dan stroom uit bijvoorbeeld Noorse waterkrachtcentrales, schrijft het FD op basis van gesprekken met handelaren en inkopers.Overheden en bedrijfsleven sluiten steeds meer energiecontracten waarin gegarandeerd wordt dat de energie duurzaam is opgewekt. Van alle verbruikte stroom in Nederland was vorig jaar 45 procent duurzaam opgewekt.Voorheen kwam die groene stroom vaak uit het buitenland, bijvoorbeeld van Noorse waterkrachtcentrales. De kritiek

  ( 08 aug 2018 07:02:23)
  Zonnepanelen in de vorm van een kruis, een Madonna van plastic afval of sensors bij kranen voor rituele wassingen: het aantal milieubewuste kerken en moskeeën groeit. Deze week krijgt de tweehonderdste religieuze gemeenschap het label 'groen'.Vorig jaar waren er nog maar 130 kerken of moskeeën met dat label. Inmiddels meldt zich iedere week een nieuwe geloofsgemeenschap aan bij de GroeneKerkenactie, een landelijk platform voor religieuze instellingen.De groene kerken en moskeeën proberen niet alleen minder en groenere energie te gebruiken, ze willen hun achterban ook informeren over duurza

  ( 06 aug 2018 14:36:21)
  Een bedrijf in Friesland begint deze week met een nieuwe manier voor het opwekken van duurzame energie in de Waddenzee. Dat gebeurt met een soort vlieger onder water.De TidalKite maakt gebruik van getijdenwerking, de stroming die ontstaat door de afwisseling eb en vloed. "De vlieger wordt geplaatst op een plek in zee waar veel stroming staat. Een windmolen produceert meer energie als er veel wind staat. Zo werkt het ook met de TidalKite", zegt een woordvoerder van het bedrijf dat de vliegers bedacht. De energie die wordt opgewekt wordt omgezet in elektriciteit.Met de vlieger kan ongeveer 500k

  ( 06 aug 2018 14:15:02)
  Zonnepanelen, een windmolen en een centrale die alle opgewekte energie omzet en bundelt: het Griekse Tilos is er klaar voor. Klaar om het eerste eiland in de Middellandse Zee te worden dat grotendeels op zon en wind draait.Het afgelegen eilandje, gelegen tussen Kos en Rhodos, was altijd al een pionier in natuurbescherming. Er leven zeldzame vogels in de ruige bergen, er groeien bijzondere planten en er stromen ondergronds riviertjes. Nu gaat Tilos een stap verder."Landen die lang niet zoveel zon en wind als wij hebben kunnen het toch ook?", vraagt burgemeester Maria Kamma zich af. "We zijn hi

  ( 02 aug 2018 19:24:55)
  In het huidige klimaatakkoord wordt er gerekend op een verdriedubbeling van het gebruik van biomassa. Kan Nederland dit wel waarmaken? Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat het wel om heel veel biomassa gaat en ook natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen.Op dit moment gebruikt Nederland ongeveer 120 petajoule aan biomassa. Dat is bijna twee derde van alle schone energie in Nederland. Zonne- en windenergie hebben een veel kleiner aandeel. In de hoofdlijnen van het klimaatakkoord staan nog geen concrete cijfers, maar uit inschattingen blijkt dat de klimaattafels op minstens

  Subsidie voor duurzame zorg (Blik op nieuws - Al he 26 jul 2018 13:29:35)
  Zorginstellingen kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. In totaal is hiervoor 4,7 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidieregeling geeft (deels) uitvoering aan het regeerakkoord om ook in de zorgsector energiebesparingen en gebruik van duurzame energie verder te stimuleren

  Subsidie voor duurzame zorg (Blik op nieuws - Al he 26 jul 2018 13:29:35)
  Zorginstellingen kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. In totaal is hiervoor 4,7 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidieregeling geeft (deels) uitvoering aan het regeerakkoord om ook in de zorgsector energiebesparingen en gebruik van duurzame energie verder te stimuleren

  ( 14 jul 2018 17:30:52)
  Een parade van voertuigen in Friesland heeft vandaag niet het wereldrecord elektrisch rijden verbroken. Het was de grote finale van de Elfwegentocht, waarin iedereen in Friesland werd opgeroepen om twee weken 'fossielvrij' te reizen.Om een nieuw record neer te zetten, moesten er 505 elektrische auto's meedoen. Het werden er 'slechts' 378. Tsjeard Hofstra, projectleider Elfwegentocht, is er niet rouwig om: "De recordpoging was niet het belangrijkste. Het belangrijkste is juist om de hele provincie te bereiken en om de mensen te laten zien dat het anders kan."In de afgelopen twee weken reisde i

  ( 10 jul 2018 15:29:06)
  Organisaties die opkomen voor de belangen van onder meer consumenten, werkgevers en milieu reageren gematigd positief op het vandaag gepresenteerde Klimaatakkoord. Na maanden van onderhandelen door bedrijven, overheden en maatschappelijk organisaties werd een akkoord op hoofdlijnen bereikt.Onder meer plannen voor het verhogen van de belasting op aardgas en de belastingverlaging op elektriciteit worden over het algemeen positief ontvangen. Net als de zogenoemde gebouwgebonden financiering. Daarbij worden woningen duurzaam gemaakt zonder de eigenaar financieel te belasten.Toch zijn er nog veel

  ( 05 jul 2018 06:58:02)
  Goedemorgen! De rechtszaak tegen de verdachte van de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. begint. En de Tweede Kamer debatteert over de versterkingen en schadeafhandeling in Groningen.Vandaag is het opnieuw zonnig en zomers, al kan er in het noorden wat bewolking voorbij drijven en in het zuiden kunnen wat wolkensluiers langskomen. Het wordt 22 tot 28 graden.Moet je de deur uit? Dit is het overzicht van de files en de situatie op het spoor.Wat kun je vandaag verwachten? Een dag voordat de Tweede Kamer met reces gaat, is er nog een debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling

  ( 05 jul 2018 03:34:05)
  Maanden van onderhandelen over het Klimaatakkoord hebben op verschillende gebieden weinig opgeleverd. Opvallend is dat net als bij de industrie ook de plannen voor verkeer en vervoer nog weinig concreet worden. Landbouw weet de doelstellingen wel te halen, maar schuift pijnlijke maatregelen voor zich uit.Afgelopen tijd is door bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties op verschillende deelgebieden ('tafels') onderhandeld en komende dinsdag worden de resultaten aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gepresenteerd. De NOS heeft de de hoofdlijnen van het akkoord ingezie

  Nieuwe subsidieregeling voor groene energie op komst (FOK!frontpage Nieuws 16 jun 2018 07:35:28)
  Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen..

  ( 14 jun 2018 19:43:41)
  Over een kleine maand moet er een klimaatakkoord op hoofdlijnen zijn dat ervoor zorgt dat Nederland in 2030 ongeveer de helft minder CO2 uitstoot dan in 1990.Dat betekent dat er minstens twee miljoen huizen energiezuinig zijn gemaakt. Dat er als het goed is drie miljoen elektrische auto's in Nederland rondrijden. Dat er nog meer windmolenparken op zee bij komen dan het kabinet al aankondigde. Dat er nog meer zonnepanelen op nog meer daken komen. En dat zonnepanelen en windmolens een grotere rol krijgen in het landschap buiten de steden. Al deze plannen liggen op tafel en moeten over ruim drie

  ( 10 jun 2018 00:24:13)
  De G7-top in Canada leek in betrekkelijke harmonie te eindigen, met een gezamenlijke slotverklaring die ook door de VS werd onderschreven. Voor de G7-landen is een handelssysteem gebaseerd op regels cruciaal, en ze blijven vechten tegen protectionisme, staat in de slottekst.Maar president Trump, die de G7 voortijdig verliet om naar Singapore te reizen voor zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, nam via Twitter vanuit het Amerikaanse regeringstoestel Air Force One meteen afstand van de slotverklaring.De gastheer, premier Trudeau van Canada, heeft volgens Trump na zijn vertr

  ( 01 jun 2018 21:26:43)
  De politiek moet meer prioriteit geven aan de ontwikkeling van 'groene' waterstof. Dat zegt een coalitie van bedrijven, instellingen en universiteiten in een manifest dat vandaag overhandigd werd aan minister Wiebes.Meer dan twintig partijen, waaronder Greenpeace, de Gasunie, AKZO en de Technische Universiteiten Delft en Eindhoven maken deel uit van de Waterstof Coalitie. Volgens hen kan groene waterstof als duurzame energiedrager een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daar zou volgens de coalitie meer aandacht voor moeten zijn in het klimaatakkoord, dat deze zom

  ( 28 may 2018 06:30:23)
  In Den Haag begint vandaag het hoger beroep in de klimaat-rechtszaak van de actiegroep Urgenda. De rechter bepaalde drie jaar geleden in deze zaak dat de Staat de CO2-uitstoot met 25 procent moet verlagen, ten opzichte van 1990.De uitspraak leidde tot flink wat discussie. Er was veel lof, maar ook kritiek. De rechter zou met de uitspraak te veel op de stoel van de overheid zijn gaan zitten. Daarom ging het Rijk in hoger beroep. Tegelijk beloofde het kabinet het vonnis wel te zullen uitvoeren.Volgens Marjan Minnesma van Urgenda blijkt uit de ingediende stukken voor het hoger beroep dat de over

  ( 09 may 2018 18:39:55)
  Mede-oprichter van energiebedrijf Greenchoice, Michiel Rexwinkel, stapt in zonne- en windenergieprojecten in Iran. Hij wordt voor 25 procent eigenaar van Gutami Holding, een onderneming voor duurzame energie uit Heerenveen. Dat wil acht windparken en negentien zonneparken bouwen in Iran.Voor die projecten is 1,5 miljard euro aan investeringen nodig. Volgens Gerben Pek, al langer mede-eigenaar van Gutami Holding, wil de Chinese bouwer de projecten voorfinancieren. Zodra de parken draaien zijn er nieuwe financiers nodig om in te stappen. Russische en Chinese banken zouden daartoe bereid zijn. O

  Melkveehouder moet meer veevoer op eigen grond gaan verbouwen (Blik op nieuws - Al he 12 apr 2018 18:19:49)
  Om in 2025 te voldoen aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen op gebied van weidegang, dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat en energie moeten melkveehouders er voor zorgen op dat moment voor tweederde van het totaal benodigde veevoer zelfvoorzienend te zijn. Dit blijkt uit het advies van de Commissie Grondgebondenheid dat donderdag is aangeboden aan haar opdrachtgevers De LTO Vakgroep Melkveehouderij en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

  Melkveehouder moet meer veevoer op eigen grond gaan verbouwen (Blik op nieuws - Al he 12 apr 2018 18:19:49)
  Om in 2025 te voldoen aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen op gebied van weidegang, dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat en energie moeten melkveehouders er voor zorgen op dat moment voor tweederde van het totaal benodigde veevoer zelfvoorzienend te zijn. Dit blijkt uit het advies van de Commissie Grondgebondenheid dat donderdag is aangeboden aan haar opdrachtgevers De LTO Vakgroep Melkveehouderij en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)