Visie
Duurzame energie
Grondbezitters
Natuur
Water
Over ons
Achtergrond:
 • Duurzame
      energie
 • Bestemmings-
      plan
 • Streekplan
 • Natuur-
      bescherming
 • Vogel- en habitat
      richtlijn
 • Landbouw
 • Vogelgriep
 • Natuur
 • LNV
 •      Water-Land Groen


  Wij volgen voor u de belangrijkste ontwikkelingen en achtergronden die direct invloed hebben op uw ontwikkelingen:

  Duurzame energie


  duurzame_energie in de media....

  ( 28 jan 2019 18:07:46)
  Burgers en bedrijven mogen nog een jaar langer gebruikmaken van de subsidie om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen. Het is volgens minister Wiebes niet uitvoerbaar om al op 1 januari 2020 een nieuwe, soberdere regeling te laten ingaan.Het kabinet wil van de huidige regeling af, omdat die te duur is en dankzij de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland ook steeds duurder wordt. In plaats daarvan komt er een nieuwe regeling. Wiebes beloofde voor de gebruikers ervan een soepele overgang.De minister schrijft nu aan de Tweede Kamer dat verschillende betrokken instanties bij hem

  ( 28 jan 2019 17:00:12)
  Frans Timmermans hekelt het dťdain waarmee premier Rutte de Europese verkiezingen volgens hem wegzet. De premier noemde die twee weken geleden in het programma Buitenhof niet zo relevant. "Dat valt niet te rijmen met het belang van Nederland", aldus de vicevoorzitter van de Europese Commissie.Volgens Timmermans is het in het belang van Nederland als er in Europees verband afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld duurzaamheid en innovatie. "Nederland wil afspraken maken over de reductie van CO2. Dat is voor ons land belangrijk en daar heb je het Europees Parlement bij nodig. Dan kun je niet

  ( 17 jan 2019 17:47:20)
  In plaats van aardgas moeten er steeds meer zogenoemde warmtenetten komen in Nederland, zo staat in het voorlopige Klimaatakkoord. Maar bij de netten die er nu al zijn, stijgen de prijzen voor burgers en duurzaam zijn ze ook nog lang niet allemaal. De provincies willen daarom dat er meer sturing van de overheid komt op de totstandkoming van warmtenetten.Op dit moment zijn volgens een inventarisatie van Natuur en Milieu al ongeveer 400.000 huizen in Nederland aangesloten op een warmtenet, zoals de vroegere 'stadsverwarming'. Dit aantal moet in de komende tien jaar verdrievoudigen.Daarom was he

  ( 14 jan 2019 16:07:02)
  Pensioenfonds PGGM en Shell willen samen energiebedrijf Eneco overnemen. De twee bedrijven hebben dat laten weten in een open brief. Daarin kondigen PGGM en Shell aan dat ze als consortium-partners de mogelijkheid onderzoeken om deel te nemen in de gecontroleerde veiling van Eneco.In december werd de veiling van de aandelen van Eneco aangekondigd. Dat gebeurt gecontroleerd, wat wil zeggen dat de huidige aandeelhouders mogen bepalen wie de aandelen mag overnemen. Dat is niet noodzakelijk de hoogste bieder. De waarde van Eneco wordt geschat op 2,5 tot 3 miljard euro.Eneco is op dit moment nog i

  ( 21 dec 2018 18:21:27)
  Nu vanmiddag het langverwachte ontwerp-klimaatakkoord is gepresenteerd, kunnen de deelnemende partijen hun eigen visie geven op het bereikte resultaat. Meer dan honderd organisaties waren het afgelopen jaar betrokken bij het maken van de ingewikkelde puzzel, die moet leiden tot de verduurzaming van Nederland, zonder dat het de burger te veel op kosten jaagt.De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) vindt het "een flinke stap in de goede richting". Op het gebied van het aardgasvrij maken van huizen, elektrische auto's en meer zonne- en windenergie zijn volgens de NVDE belangrijke

  ( 14 dec 2018 06:42:36)
  De energierekening voor huishoudens moet door het klimaatakkoord niet verder stijgen. Daarvoor pleit regeringspartij ChristenUnie. Partijleider Segers wil dat de verhoging van de gasprijs wordt gecompenseerd via de energiebelasting. Hij wil met name de laagste inkomens ontzien.Volgende week zou er overeenstemming moeten komen over de maatregelen in het klimaatakkoord. Maar aan de klimaattafels, en ook in de coalitie, is nog geen akkoord bereikt. Het heetste hangijzer zijn de kosten. Een van de voorstellen is een verhoging van de gasprijs, om mensen te stimuleren hun huis te isoleren of een wa

  ( 05 dec 2018 16:00:04)
  Nederland dreigt in 2020 veel meer CO2 uit te stoten dan is afgesproken. Volgens drie gerenommeerde onderzoeksbureaus komen we niet verder dan een CO2-reductie van 15 procent ten opzichte van 1990. Dat zou 25 procent moeten zijn volgens de afspraak, die in oktober nog bekrachtigd is door het gerechtshof in de internationaal spraakmakende Urgenda-zaak. Bij dat arrest veegde het hof vrijwel alle argumenten van de landsadvocaat van tafel.Het kabinet dacht op 23 procent te zitten, maar ook het hof zei in oktober al dat er een onzekerheidsmarge geldt. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klima

  ( 27 nov 2018 00:05:21)
  ABN Amro Bank en ING Groep zijn de afgelopen twee jaar onverminderd doorgegaan met de financiering van olie-, kolen- en gasbedrijven. Dat meldt de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer (EBW) op basis van nieuw onderzoek.Volgens de onderzoekers hebben de twee banken in 2016 en 2017 gezamenlijk 11,4 miljard euro geleend aan fossiele energiebedrijven. Daartegenover staat 2,4 miljard euro aan investeringen in duurzame energiebedrijven.Dat betekent dat meer dan 80 procent van de energieleningen gaat naar niet-duurzame bedrijven. Bij ABN Amro is dat percentage zelfs duidelijk gestegen ten opzichte v

  ( 25 nov 2018 14:46:09)
  De Bijlmer is jarig: vandaag is het 50 jaar geleden dat de eerste bewoners van de Bijlmer hun sleutel kregen. Al een jaar lang staat Amsterdam stil bij die gebeurtenis en vandaag is de afsluiting van het jubileumjaar.In het Bijlmer Parktheater komen sprekers uit Zuidoost, zoals de buurt officieel heet, samen om terug te blikken op de halve eeuw. Ze kijken ook verder: op welke manier kan de buurt nog verder groeien?Tanja Jadnanansing is stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Zuidoost. Volgens haar is er geen blauwdruk voor hoe het gebied het beste bestuurd kan worden. "Er zijn hier 170 nationalitei

  ( 23 nov 2018 05:22:00)
  Het aantal lokale energiecoöperaties dat duurzame energie opwekt, is dit jaar sterk gegroeid. In 2018 is er een toename van 20 procent tot 484. De provincies met de meeste energiecoöperaties zijn Noord-Holland en Gelderland.Dat blijkt uit onderzoek (.pdf) door de Stichting HIER Opgewekt, in opdracht van de Rijksoverheid. Het gaat voor een groot deel om het gezamenlijk opwekken van zonne-energie, door bijvoorbeeld het dak van een sporthal in een wijk vol te leggen met zonnepanelen. Ook zijn er coöperatieve windprojecten. Nieuw dit jaar zijn wijken waarin burgers gezamenlijk 'van het gas af'

  ( 10 nov 2018 14:26:28)
  De provincie Noord-Brabant bouwt geen kerncentrale. Een meerderheid van Provinciale Staten steunt een motie van D66 om in te zetten op een combinatie van hernieuwbare energie en de isolatie van woningen. "Hier hoort kernenergie niet bij", aldus D66-fractievoorzitter Arend Meijer bij Omroep Brabant.De discussie over kernenergie is weer terug nu blijkt dat Nederland grote moeite heeft om de CO2-uitstoot terug te brengen tot het niveau dat is afgesproken in Parijs. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei onlangs in Nieuwsuur: "Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moeten er zo snel mogelijk

  ( 30 oct 2018 00:01:41)
  Sinds 1970 zijn populaties wilde dieren wereldwijd met 60 procent afgenomen. Het Wereld Natuur Fonds komt tot die conclusie in het tweejaarlijkse Living Planet Report over de wereldwijde biodiversiteit. Het WNF ziet als reden voor de afname de vernietiging van leefgebieden door onder meer landbouw en overexploitatie.Groepen wilde dieren in de tropen en in zoetwatergebieden zijn het meest geslonken. In moerassen, rivieren en delta's was de afname 83 procent, vooral door de aanleg van stuwdammen, landbouwprojecten en vervuiling. In de tropen van Zuid- en Midden-Amerika gingen populaties met maa

  ( 27 oct 2018 19:37:17)
  In de buurt van de Duitse kolenmijn Hambach zijn sinds vanochtend protesten aan de gang tegen de winning van bruinkool. Een paar duizend demonstranten zijn op de protesten afgekomen, die tot morgenmiddag moeten duren.Zo'n 2500 mensen blokkeerden vanmiddag de Hambachbahn, een spoorlijn van de kolenmijn naar energiecentrales. Die betoging is nog altijd aan de gang. Tientallen andere mensen hielden urenlang een graafmachine in de mijn bezet. De politie haalde de demonstranten uiteindelijk uit de machine.Snelweg dichtHet protest van de betogers van de groep 'Ende Gelände', waar ook mensen uit Ne

  ( 27 oct 2018 19:37:17)
  In de buurt van de Duitse kolenmijn Hambach zijn sinds vanochtend protesten aan de gang tegen de winning van bruinkool. Zo'n 2500 demonstranten zijn op de protesten afgekomen, die tot morgenmiddag moeten duren.Ongeveer duizend mensen blokkeerden vanmiddag de Hambachbahn, een spoorlijn van de kolenmijn naar energiecentrales. Tientallen andere mensen hielden urenlang een graafmachine in de mijn bezet. De politie haalde de demonstranten uiteindelijk uit de machine.Snelweg dichtHet protest van de betogers van de groep 'Ende Gel√§nde', waar ook mensen uit Nederland en Belgi√ę bij aanwezig waren, r

  ( 25 oct 2018 00:05:28)
  Ondanks de toegenomen aandacht voor het milieu, is de portemonnee de grootste prikkel om zuinig met energie om te gaan. Dat blijkt na onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Zo doen veel mensen als het koud is een trui aan, in plaats van dat ze de verwarming hoger zetten. Ongeveer 90 procent van de Nederlanders zegt kleine dingen als deze te doen om energie te besparen, maar vooral uit Hollandse zuinigheid dus. Ouderen doen dat vaker dan jongeren, blijkt uit het onderzoek.Maar valt er ook echt wat te winnen, als we het hebben over het simpel besparen van energiekosten in en om hu

  ( 22 oct 2018 15:54:14)
  Om ook na het dichtdraaien van de gaskraan in 2030 energieprovincie te blijven, krijgt Groningen samen met de provincies Friesland en Drenthe een rijkssubsidie van 2 miljoen euro. Het geld is bestemd voor een opleidingstraject waarin mbo, bedrijfsleven en gemeenten samenwerken.Met het geld zetten de partijen in op de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de energietransitie: de overgang van fossiele naar duurzame energie, zoals vastgelegd in een conceptversie van het Klimaatakkoord.TechniekstudentenBetrokken partijen zijn bezorgd dat die transitie wordt bedreigd door een gebrek aan (gekw

  ( 15 oct 2018 19:15:19)
  Op de eerste dag na de deelstaatverkiezingen hebben in de loop van de dag alle hoofdrolspelers gereageerd op de uitslag: de CSU en de SPD verliezen flink, de Groenen en de Freie Wähler winnen, de AfD komt voor het eerst in het Beierse parlement.Bondsanselier Merkel denkt dat er door de regeringscoalitie in Berlijn, van CDU, CSU en SPD, lessen kunnen worden getrokken uit de uitslag in Beieren. "De verkiezingen in Beieren laten zien dat het voor de kiezer niet genoeg is dat het economisch voor de wind gaat en de werkloosheid laag is. Als de kiezer geen vertrouwen heeft in de politiek, dan is d

  ( 11 oct 2018 06:00:09)
  In Rozenburg start begin volgend jaar een project om huizen te verwarmen met waterstof. Die stof wordt in sommige gevallen gezien als een vervanger van aardgas.Het idee voor de proef is simpel: je hebt water nodig en duurzame elektriciteit. Daarmee kun je waterstof maken. Dat kun je vervolgens verbranden, zonder dat daarbij CO2 vrijkomt. Waterstof is dus goed voor het klimaat.Maar met het verwarmen van huizen met waterstof is vrijwel geen ervaring. Daarom start netbeheerder Stedin met een demonstratieproject. In een woonblok in Rozenburg worden twee nieuwe cv-ketels geplaatst die op waterstof

  ( 10 oct 2018 18:25:02)
  De Clauscentrale in Maasbracht opent na vier jaar weer haar deuren. De vraag naar energie is de afgelopen jaren door de aantrekkende economie weer toegenomen. Het is daardoor voor energiebedrijf RWE weer lucratief om de Limburgse gascentrale te openen.In 2014 werd de toen splinternieuwe energiecentrale gesloten omdat de energieprijs op dat moment laag was. Het was daardoor niet rendabel om er energie op te wekken. RWE weet het destijds aan de grote hoeveelheden goedkope duurzame Duitse stroom op het Nederlandse elektriciteitsnet.RendabelerHet was destijds lucratiever om steenkolencentrales te

  ( 08 oct 2018 19:27:32)
  Over Nederland gaat het niet in het rapport van VN-klimaatpanel IPCC - maar eigenlijk ook weer wel. De klimaatwetenschappers die het rapport opstelden, keken naar de gevolgen van het verschil tussen of 1,5 graad, of 2 graden opwarming voor de hele aarde. Daar hoort Nederland natuurlijk ook bij.Slechts die halve graad in de gemiddelde temperatuurstijging op aarde lijkt misschien weinig, maar het maakt een groot verschil. Het betekent onder meer kans op meer overstromingen en meer hongersnood of klimaatgerelateerde armoede voor honderden miljoenen mensen, aldus de onderzoekers.Dat de temperatuu