Visie
Duurzame energie
Grondbezitters
Natuur
Water
Over ons
Achtergrond:
 • Duurzame
      energie
 • Bestemmings-
      plan
 • Streekplan
 • Natuur-
      bescherming
 • Vogel- en habitat
      richtlijn
 • Landbouw
 • Vogelgriep
 • Natuur
 • LNV
 •      Water-Land Groen


  Wij volgen voor u de belangrijkste ontwikkelingen en achtergronden die direct invloed hebben op uw ontwikkelingen:

  Duurzame energie


  duurzame_energie in de media....

  Eindhoven neemt concrete stappen richting een aardgasvrije stad (Blik op nieuws - Al he 10 feb 2018 14:36:50)
  Eindhoven wordt een duurzame stad voorzien van duurzame energie, waar het prettig wonen, werken en leven is. Een belangrijke stap richting duurzame energie is het verkennen van alternatieven voor aardgas

  Eindhoven neemt concrete stappen richting een aardgasvrije stad (Blik op nieuws - Al he 10 feb 2018 14:36:50)
  Eindhoven wordt een duurzame stad voorzien van duurzame energie, waar het prettig wonen, werken en leven is. Een belangrijke stap richting duurzame energie is het verkennen van alternatieven voor aardgas

  ’Visie nodig voor Noordzee vol windmolens’ ( Het wordt dringen op de Noordzee als er de komende jaren veel windmolenparken bijkomen. Om problemen voor vissers, natuur en de scheepvaart te voorkomen moeten nu al keuzes worden gemaakt voor de periode tot 2050. Dat adviseert het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) in een woensdag verschenen studie naar de mogelijke gevolgen van de overgang naar meer duurzame energie

  ( 05 jan 2018 20:15:03)
  Het is wederom onzeker of België zijn kerncentrales wel zal sluiten in 2025. De afspraak om dat te doen werd na een lange discussie vastgelegd in een Energiepact. Alle Belgische milieuministers hebben hun handtekening eronder gezet, maar de grootste partij in België, de N-VA, krijgt nu koudwatervrees. Het definitieve besluit zou weleens pas volgend jaar genomen kunnen worden. De twee hoge torens van kerncentrale Doel bij Antwerpen, vlak over de Nederlandse grens, koelen in totaal vier kernreactoren. In Tihange, in de buurt van de grens met buurlanden Nederland, Duitsland en Luxemburg koelen

  Meer duurzame stroom opgewekt in 2017 (beurs.nl nieuws 29 dec 2017 09:25:58)
  DEN HAAG (ANP) - Dit jaar is aanmerkelijk meer duurzame stroom opgewekt dan in 2016. De winning van zonne-energie steeg op jaarbasis met 40 procent. Via windmolens werd een derde meer energie opgewekt dan een jaar eerder. Windpark Gemini ten noorden van de Waddeneilanden droeg voor een groot deel bij aan deze toename.Van alle stroom die in Nederland is opgewekt,..

  Kritiek op doel duurzame energie EU-landen (beurs.nl nieuws 19 dec 2017 10:06:16)
  BRUSSEL (ANP) - Het energieverbruik in de EU moet in 2030 voor ten minste 27 procent duurzaam zijn opgewekt. Greenpeace en het Wereldnatuurfonds hekelen in een reactie het lage ambitieniveau van de ministers van de lidstaten.,,Duidelijk onvoldoende'', zei ook EU-commissaris Miguel Canette (Klimaat) over de bindende doelen. Hij wijst op de ,,spectaculaire'' kostenreductie van zonne- en windenergie.De energieministers geven de..

  Energieprijzen gaan stijgen in 2018 (Blik op nieuws - Al he 18 dec 2017 07:58:50)
  In 2018 gaan de energieprijzen stijgen. Dit komt doordat er een stijging in de Opslag Duurzame Energie (ODE) plaatsvindt. Eind vorig jaar stond er in een nota van het kabinet dat de ODE gemiddeld 93 euro zal bedragen. Dit jaar zal dat toch verhoogd worden naar 108 euro per jaar. Dit blijkt uit een nieuw wetsvoorstel van minister Kamp

  Energieprijzen gaan stijgen in 2018 (Blik op nieuws - Al he 18 dec 2017 07:58:50)
  In 2018 gaan de energieprijzen stijgen. Dit komt doordat er een stijging in de Opslag Duurzame Energie (ODE) plaatsvindt. Eind vorig jaar stond er in een nota van het kabinet dat de ODE gemiddeld 93 euro zal bedragen. Dit jaar zal dat toch verhoogd worden naar 108 euro per jaar. Dit blijkt uit een nieuw wetsvoorstel van minister Kamp

  Amsterdam doet test met slim laden (Autozine.nl wo, 13 dec 2017 23:04:13)
  De gemeente Amsterdam heeft vorige maand een test gedaan met een nieuwe manier van opladen voor elektrische autos. De gemeente experimenteert sinds enkele maanden met het aanpassen van de laadsnelheid aan vraag en aanbod van energie op het stroomnetwerk. Elektrische autos laden daarbij sneller in de daluren, en iets trager wanneer het stroomverbruik van de stad piekt. Zo bereidt de stad zich voor op de komst van een nieuwe generatie elektrische auto met grote accus. Het schept ook de mogelijkheid om in de toekomst efficienter om te gaan met de inzet van duurzame energie

  Energieprijzen gaan stijging in 2018 (Blik op nieuws - Al he 15 dec 2017 21:32:59)
  In 2018 gaan de energieprijzen stijgen. Dit komt doordat er een stijging in de Opslag Duurzame Energie (ODE) plaatsvindt. Eind vorig jaar stond er in een nota van het kabinet dat de ODE gemiddeld 93 euro zal bedragen. Dit jaar zal dat toch verhoogd worden naar 108 euro per jaar. Dit blijkt uit een nieuw wetsvoorstel van minister Kamp

  Energieprijzen gaan stijging in 2018 (Blik op nieuws - Al he 15 dec 2017 21:32:59)
  In 2018 gaan de energieprijzen stijgen. Dit komt doordat er een stijging in de Opslag Duurzame Energie (ODE) plaatsvindt. Eind vorig jaar stond er in een nota van het kabinet dat de ODE gemiddeld 93 euro zal bedragen. Dit jaar zal dat toch verhoogd worden naar 108 euro per jaar. Dit blijkt uit een nieuw wetsvoorstel van minister Kamp

  Vattenfall gaat bieden op windmolenpark op zee (beurs.nl nieuws 15 dec 2017 12:20:20)
  ARNHEM (ANP) - Vattenfall gaat meebieden om het windmolenpark Hollandse Kust Zuid te mogen bouwen, zo meldt het Zweedse moederbedrijf van energieleverancier Nuon. Het gaat om de eerste subsidievrije aanbesteding in Nederland.Vattenfall steekt dit jaar en volgend jaar 2 miljard euro in duurzame energie in Noordwest-Europa. Het bedrijf wil een leidende rol spelen in de opmars van duurzame energie in..

  ( 08 dec 2017 18:54:18)
  Binnen een jaar wil het kabinet een klimaatakkoord sluiten met verschillende sectoren in de samenleving. Daarin moet in grote lijnen worden vastgelegd hoe de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in 2030 met 49% is verminderd. En dat moet zo efficiënt mogelijk, stelt het Kabinet."Eigenlijk ben ik op tonnenjacht, megatonnen aan CO2-uitstoot om precies te zijn", zegt minister Wiebes van Economische Zaken. Hij wil begin volgend jaar wat hij noemt een technisch voorzitter of een aanjager aanstellen, zoals Ed Nijpels dat nu is als voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord.Wie

  Smart-Charge app voor Renault Zoe (Autozine.nl ma, 04 dec 2017 02:28:01)
  De Renault Z.E. Smart Charge-app is nu beschikbaar voor Apple- en Android-gebruikers in Nederland. Met deze applicatie kunnen Renault ZOE-rijders de auto slim laden met zoveel mogelijk duurzame energie, tegen zo laag mogelijke tarieven en hiervoor een beloning ontvangen, aan de hand van een vooraf ingestelde vertrektijd. De Z.E. Smart Charge app maakt slim gebruik van de vraag en het aanbod van duurzame energie en laadt de ZOE op momenten dat er een overschot is aan duurzame energie, waarbij de energietarieven het laagst zijn

  Smart-Charge app voor Renault Zoe (Autozine.nl ma, 04 dec 2017 02:28:01)
  De Renault Z.E. Smart Charge-app is nu beschikbaar voor Apple- en Android-gebruikers in Nederland. Met deze applicatie kunnen Renault ZOE-rijders de auto slim laden met zoveel mogelijk duurzame energie, tegen zo laag mogelijke tarieven en hiervoor een beloning ontvangen, aan de hand van een vooraf ingestelde vertrektijd. De Z.E. Smart Charge app maakt slim gebruik van de vraag en het aanbod van duurzame energie en laadt de ZOE op momenten dat er een overschot is aan duurzame energie, waarbij de energietarieven het laagst zijn

  ( 16 nov 2017 19:47:51)
  Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is optimistisch over het vormen van een kopgroep in de EU, die verdergaande klimaatafspraken wil maken. Op de VN-Klimaattop in Bonn zijn vervolgafspraken gemaakt om tot zo'n Europese kopgroep te komen.Het gaat daarbij volgens Wiebes om de buurlanden van Nederland en de Scandinavische landen. "Daarmee beginnen we, en we bouwen dan langzaam uit."Het kabinet zegt verder te willen gaan dan de EU. "Wij willen 49 procent van de uitstoot reduceren, tegenover de 40 procent die in Europa is afgesproken." Daarnaast wil Nederland nog verdergaan, tot

  Persbericht: Duurzame energie voor datacenters en computerruimtes (Persberichten.com 03 nov 2017 16:16:00)


  ( 03 nov 2017 06:33:09)
  Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de doorvoer van steenkool via de havens van Rotterdam en Amsterdam. Dat zeggen milieuorganisaties Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie. Ze vinden dat de doorvoer haaks staat op de klimaatambities die Nederland en de rest van Europa heeft, en daarom houden ze vandaag protestacties.In Rotterdam en Amsterdam worden de meeste kolen doorgevoerd van heel Europa. Ook is de kolenoverslag in de eerste zes maanden van dit jaar opnieuw gestegen: in Rotterdam met bijna 10 procent en in Amsterdam met 20 procent. Kolencentrales stoten veel CO2 uit. Daa

  ( 01 nov 2017 07:49:47)
  Het is geen dakterras, het is meer een dakakker. Met gewassen, een olijfboom, een bijenkolonie. Er staat een kruiwagen en een hark en er is een beregeningsinstallatie. En dat allemaal op een steenworp afstand van de Coolsingel.Dit Rotterdamse dak is in september zelfs verkozen tot beste dak van Nederland, vertelt Esther Wienese. Zij schreef het Rotterdamse Dakenboek, dat vandaag wordt gepresenteerd.Het zijn opmerkelijke delen van de stad waar de doorsnee bezoeker geen weet van heeft. Zo ook de dakakker aan de Schiekade, met een restaurantje en terras. Exclusieve dakenMaar liefst 14,5 miljoen

  ( 30 oct 2017 17:50:20)
  Het nieuwe kabinet zal nog veel nieuwe maatregelen moeten bedenken om de klimaatambitie voor 2030 te behalen. Want met de maatregelen in het regeerakkoord wordt dat doel slechts voor de helft bereikt. Dat blijkt uit een analyse van het regeerakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving.Het nieuwe kabinet heeft zich ten doel gesteld dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49 procent lager moet zijn dan in 1990. Om dat te bereiken zet Rutte III fors in op hernieuwbare energie, het sluiten van alle kolencentrales voor 2030 en op het afvangen en opslaan van CO2.Maar er zal een nieuw Nation