Ruimte voor ruimte, rood voor groen, ontstening van het buitengebied, streekplannen, bestemmingsplannen, waterbergingsgebieden, ecologische hoofdstructuur, nieuwe landgoederen......

Duizelt het u?

Er zijn vele mogelijkheden om functieverandering toe te passen voor uw agrarisch bedrijf. Vaak kan dit meer opleveren dan doorverkoop van uw bedrijf!

Van
Naar


Zie ook: Boerderij anders

Heeft u een:
 • Glastuinbouwbedrijf
 • Veeteelt bedrijf
 • Akkerbouwbedrijf
 • Losse landbouwgronden

  En u overweegt (deels) te stoppen hiermee?

  Een greep uit de mogelijkheden:
 • Ruimte voor ruimte: sloop van kassen/stallen, waarvoor in de plaats 1 of meerdere woningen gebouwd mogen worden
 • Nieuwe landgoederen: natuurontwikkeling op landbouwgrond, waarvoor enkele landhuizen gebouwd mogen worden
 • Rood voor blauw: gronden geschikt maken voor waterberging, waarvoor 1 of meerdere woningen gebouwd mogen worden
 • Etc.

  Al deze mogelijkheden gaan gepaard met vele regelingen vanuit rijk, provincie en gemeenten. Wij kennen de weg in dit doolhof!

  Wij kunnen u ondersteunen bij het volledige proces van functieverandering/bestemmingsplanwijziging. Dit doen wij op basis van no cure-no pay: Lukt de beoogde functiewijziging/bestemmingswijziging niet, dan rekenen wij geen kosten. Geen dure advieskosten zonder resultaat dus.

  Wilt u door ons geholpen worden? Neemt contact met ons op, of zend ons de gegevens van uw bedrijf:
 • Ligging
 • Grondoppervlak
 • Oppervlak van eventuele agrarische opstallen/kassen
 • Huidig gebruik
 • Contactgegevens
  Mail deze gegevens naar info@waterlandgroen.nl en wij scannen voor u vrijblijvend en kosteloos de mogelijkheden, en adviseren over de te nemen vervolgstappen.