Visie
Duurzame energie
Grondbezitters
Natuur
Water
Over ons
Achtergrond:
 • Duurzame
      energie
 • Bestemmings-
      plan
 • Streekplan
 • Natuur-
      bescherming
 • Vogel- en habitat
      richtlijn
 • Landbouw
 • Vogelgriep
 • Natuur
 • LNV
 •      Water-Land Groen


  Wij volgen voor u de belangrijkste ontwikkelingen en achtergronden die direct invloed hebben op uw ontwikkelingen:

  Landbouw


  landbouw in de media....

  ( 16 may 2018 17:36:05)
  De CO2-uitstoot van vrachtwagens moet de komende zeven jaar met 15 procent omlaag. Dat staat in een voorstel dat de Europese Commissie morgen presenteert. In 2030 moet de uitstoot met 30 procent zijn teruggedrongen. Nederland is teleurgesteld over het plan: het kabinet had gehoopt dat de commissie ambitieuzer zou zijn.Om de klimaatdoelstelling uit het akkoord van Parijs te bereiken, moet de uitstoot van vrachtwagens fors omlaag. Dat kan onder meer door de cabine en de laadruimte beter te stroomlijnen. Een betere aerodynamica leidt tot minder brandstofgebruik en dus tot minder uitstoot.Vervoer

  ( 14 may 2018 19:24:40)
  De provincie Zuid-Holland mag geen ganzen laten vergassen, heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de Faunabescherming. Het vergassen van de vogels is volgens de provincie nodig omdat ze schadelijk zijn voor de landbouw en een gevaar vormen voor het vliegverkeer.De provincie stelt dat verjagen niet helpt. Volgens de provincie wordt de populatie alleen maar groter en nemen daardoor ook de problemen toe. Milieuclub kreeg gelijkHet was de bedoeling morgen met het vergassen te beginnen. De Faunabescherming stapte naar de rechter om dat te voorkomen. De rechter geeft de mili

  ( 02 may 2018 20:27:09)
  Terwijl in het Europees Parlement, vooral uit de christen-democratische fractie, applaus klinkt voor de plannen van de Europese Commissie, zwelt elders in Europa de kritiek aan. Frankrijk is ontevreden, Nederland en Oostenrijk noemen de plannen onaanvaardbaar en ook in de Scandinavische landen wordt teleurgesteld gereageerd. De Poolse premier voorspelt dat de onderhandelingen over de EU-begroting de moeilijkste worden uit de geschiedenis. En ook in het zeer EU-gezinde Duitsland zijn ze (licht) kritisch.De Duitse kritiek betreft vooral de landbouwuitgaven. Het geld moet gebruikt worden om het

  ( 02 may 2018 06:35:25)
  De Europese Commissie presenteert vandaag de blauwdruk voor een nieuwe meerjarenbegroting. Daarmee is een bedrag gemoeid van zo'n duizend miljard euro. Nederland betaalt aan de Europese begroting nu ongeveer zeven miljard euro. Maar dat bedrag kan de komende begroting oplopen tot misschien wel tien miljard.Strikt formeel is die presentatie slechts een voorstel, want uiteindelijk moeten de regeringsleiders en de leden van het Europees Parlement er nog mee instemmen, maar het is wel een aftrap voor een pittige politieke discussie.Zo wil Nederland dat er fors wordt bezuinigd op de uitgaven; bijv

  ( 27 apr 2018 22:50:52)
  Het verbieden van de giftige bestrijdingsmiddelen neonicotino├»den in de landbouw in de EU is goed nieuws voor de bij. "Een stap in de goede richting", zegt onderzoeker RomÚe van der Zee. Daarentegen is de landbouwsector not amused. Zij zeggen dat het juist slecht is voor het milieu.Het verbod is ook geen heilige graal, tempert Van der Zee meteen de verwachtingen. De honingbij, en de verschillende soorten solitaire bijen, worden lang niet alleen door bestrijdingsmiddelen bedreigd, legt ze uit. Zo hebben de insecten last van de parasiet de varroamijt en spelen de lengte (en minimum- en maximum

  ( 27 apr 2018 12:27:47)
  EU-lidstaten zijn het eens geworden over een verbod op enkele soorten bijengif. De bestrijdingsmiddelen worden in de landbouw ingezet om gewassen te beschermen, maar vormen een gevaar voor bijen, die noodzakelijk zijn voor de bestuiving van gewassen.Het gaat om drie meestgebruikte neonicotinoïden, zoals de groep bestrijdingsmiddelen wordt genoemd: imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. Voor het gebruik van die middelen gelden sinds 2013 al beperkingen, op advies van de Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA.De afgelopen jaren was er sprake van een alarmerende daling van de bijenpo

  Ruim 124.000 stellen zijn partners binnen bedrijfsvoering (FOK!frontpage Nieuws 21 apr 2018 00:04:21)
  In 2015 waren er ruim 124.000 bedrijven waarvan de eigenaren fiscaal partner van elkaar waren. Dit komt relatief vaak voor in de landbouw en in de horeca. Van alle sectoren werden landbouwbedrijven het vaakst gerund door stellen: 1 op de 3. In de..

  ( 17 apr 2018 19:17:23)
  Te weinig ruimte, geen drinkwater, geen stro, zieke of vastgebonden varkens: het zijn misstanden die inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afgelopen jaar opnieuw hebben aangetroffen bij hun controles op dierenwelzijn.Uit voorlopige cijfers blijkt dat de inspecteurs afgelopen jaar 350 inspecties hebben uitgevoerd. Bij 104 controles zijn onregelmatigheden geconstateerd. In zo'n tien procent van de gevallen leidde het bezoek tot een boete. Een varkenshouder kreeg in een jaar tijd drie keer een boete van 1500 euro.'Geschrokken van de beelden'Minister Schouten van Landb

  ( 12 apr 2018 16:11:22)
  Met ingang van morgen is er geen ophokplicht meer voor pluimvee. Minister Schouten van Landbouw trekt deze en andere landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep in. Volgens haar is het risico op besmetting door wilde watervogels zo afgenomen dat de maatregelen niet langer nodig zijn.De landelijke maatregelen werden in december ingesteld na de ontdekking van vogelgriep op een bedrijf in Biddinghuizen. In de loop van de tijd werden de ophok- en afschermplicht al in een paar regio's ingetrokken. Die intrekking geldt vanaf morgen dus voor het hele land.Hygi├źnevoorschriften om sta

  ( 12 apr 2018 15:34:31)
  Minister Schouten heeft in China de toezegging gekregen dat China zijn grens openstelt voor kalfsvlees uit Nederland. Het besluit van de Chinese regering wordt gezien als een groot succes voor de Nederlandse handelsmissie in China. Die wordt geleid door premier Rutte, de ministers Bruins, Kaag en Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven.Tegen NOS-correspondent Marieke de Vries zei minister Carola Schouten van Landbouw dat over de toegang tot de Chinese markt 17 jaar is onderhandeld. De export van kalfsvlees zal de sector circa 15 miljoen euro per jaar opleveren.Schouten zei dat Nederlandse

  ( 09 apr 2018 20:23:20)
  Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn behoorlijk negatief over de plannen van minister Koolmees van Sociale Zaken om de arbeidsmarkt te hervormen. Met de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil hij werkenden meer zekerheid bieden, maar tegelijk voldoende mogelijkheden tot flexwerk openhouden.De plannen van Koolmees werden vandaag openbaar gemaakt voor een internetconsultatie. De komende tijd kan iedereen er commentaar op leveren.Vakbond FNV is in elk geval niet te spreken over de plannen. Volgens de bond blijven werknemers straks langer in onzekerheid als het gaat om het bemachtigen va

  ( 08 apr 2018 00:32:32)
  Venezuela heft de grensblokkade op van Aruba, Bonaire en Cura├žao. Dat heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken in de hoofdstad Caracas afgesproken met de vicepresident en de minister van Landbouw van het land.Blok was de afgelopen dagen op bezoek in de regio. Buitenlandse Zaken zegt dat de diplomatieke contacten met Venezuela in een stroomversnelling kwamen, waardoor een bezoek aan Caracas mogelijk werd.Smokkel aangepaktBegin dit jaar besloot de Venezolaanse president Maduro om de grenzen dicht te gooien. Hij zei dat er op grote schaal goud, koper en andere grondstoffen zijn land uit werde

  ( 07 apr 2018 22:19:52)
  Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft een bezoek gebracht aan een reïntegratiekamp voor voormalige FARC-strijders in het noorden van Colombia. In totaal zijn er 27 kampementen waar ontwapende ex-FARC-rebellen onder toezicht van de Verenigde Naties worden voorbereid op een reïntegratie in de samenleving.WaarnemenBlok bezocht de afgelopen dagen de Cariben en Colombia en wilde graag naar zo'n reïntegratiekamp. "Na meer dan 50 jaar conflict en geweld wil de Colombiaanse bevolking zichtbare resultaten zien", laat de minister weten. "Ik wilde met eigen ogen zien hoe de uitvoering daarvan ve

  ( 06 apr 2018 17:00:03)
  Centrale banken uit meer dan dertig landen zijn vandaag bijeen in Amsterdam om te praten over de financi├źle risico's die klimaatverandering met zich meebrengt. De investeringen van financi├źle instellingen in bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven, de zware industrie of de landbouw kunnen in korte tijd fors minder waard worden.Uit een rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) van afgelopen oktober blijkt dat de investeringen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen in fossiele brandstoffen gegroeid is van 86,8 miljard in 2016 naar 102,8 miljard in 2017. Dat is een stijging van ruim 16 procent.A

  ( 29 mar 2018 01:38:34)
  Bedrijven in de pluimveevleesketen houden zich nog onvoldoende aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. "Naleving van wet- en regelgeving bij ondernemers in meerdere ketenschakels schiet tekort of worden moedwillig overtreden", zegt inspecteur-generaal Rob van Lint van de NVWA.Zo hebben dieren volgens de NVWA nog te vaak een tekort aan voer en drinkwater en zijn er nog vaak te weinig zitstokken. Te weinig droog strooisel in de stallen zou tot gevolg hebben dat de dieren nog vaak last krijgen van pijnlijke zweren aan de poten. Tijdens het vangen en vervoer lopen de dieren "ernsti

  ( 24 mar 2018 15:39:59)
  De huidige norm voor stikstofuitstoot in de landbouw in Nederland wordt door Europa waarschijnlijk met twee jaar verlengd in plaats van met vier jaar. Dat is vanwege de mestfraude die eind vorig jaar aan het licht kwam. Toen bleek dat boeren in het zuidoosten van het land op grote schaal deden alsof ze mest afvoerden, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was.Veehouders mogen maar een deel van hun varkens- en koeienmest op hun eigen land uitrijden om ervoor te zorgen dat er niet te veel fosfaat en stikstof in de grond terechtkomen.De rest moet worden afgevoerd, maar dat gebeurde niet altijd. D

  ( 15 mar 2018 22:10:34)
  Drie pluimveebedrijven in de buurt van een eendenboerderij in het Overijsselse Kamperveen waar deze week vogelgriep werd vastgesteld, zijn niet besmet. Hun dieren hoeven niet te worden geruimd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).De toezichthouder is na onderzoek ervan overtuigd dat op het getroffen eendenbedrijf een zeer besmettelijke variant van het virus rondwaarde. De bijna 30.000 eenden op de boerderij zijn geruimd. De besmetting kwam dinsdag aan het licht.Ook 40.000 vleeskuikens van een fokbedrijf dat direct naast de getroffen boerderij zit, werden uit voorzorg gerui

  ( 09 mar 2018 21:05:51)
  In 2016 zijn bijna 450.000 dierproeven gedaan, zo'n 80.000 minder dan in 2015. De cijfers komen uit het jaarverslag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).De dienst voerde ruim 300 inspecties uit bij vergunninghouders, zoals universiteiten, academische ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en farmaceutische bedrijven. Ruim een derde van de inspecties was niet aangekondigd. Drie vergunninghouders kregen een waarschuwing: twee omdat de dieren niet genoeg bodembedekking in hun hok hadden, de derde vanwege onvolkomenheden in de registratie van de dagelijkse controles van de dieren.'

  ( 03 mar 2018 22:09:32)
  De drijvende fruitmarkt van Cura├žao bestaat niet meer. Gisteren vertrokken de laatste vier Venezolaanse bootjes van de kade in Willemstad. Door de grensblokkade van president Nicolas Maduro is er geen verse aanvoer meer van groente en fruit.De koopmannen uit Vela de Coro, acht uur varen van Willemstad, mogen maar twee maanden blijven op Cura├žao en kunnen niet afgelost worden omdat Maduro ook het vrije verkeer van personen aan banden heeft gelegd. Volgens de Venezolaanse president verdwijnen er veel goud, koper en andere grondstoffen uit zijn land via Aruba, Cura├žao en Bonaire. Reden om afg

  ( 28 feb 2018 18:15:45)
  Het moet zorgen voor veel nieuwe mogelijkheden, maar tot nu toe blijft het een beetje vaag. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan 5G, de opvolger van ons huidige mobiele internet. Maar wat kunnen we daar nou straks mee?In december 2017 is er een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling ervan en 5G is ook een hot topic bij het Mobile World Congress, dat deze week in Barcelona wordt gehouden. De ambities zijn groot. Alleen: wie zijn oor bij de Nederlandse telecomindustrie te luister legt, hoort ook onrust over de ontwikkelingen. Nederland is er in de ogen van velen onvoldoende klaar voo