Natuurontwikkeling: De behoefte aan meer natuur in Nederland is groot. Natuurontwikkeling is vaak duur, met name door grondaankoop.

Maar het kan anders!

Toepassing van diverse rood-voor-groen constructies zorgt ervoor dat natuurontwikkeling (deels) door private partijen uitgevoerd of gefinancierd kan worden.

Wij kunnen u ondersteunen bij de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur in Nederland. Wij scannen de mogelijkheden voor diverse rood-voor-groen en rood-voor-blauw constructies in het betreffende gebied.

Voor meer informatie, mail naar: info@waterlandgroen.nl