Visie
Duurzame energie
Grondbezitters
Natuur
Water
Over ons
Achtergrond:
 • Duurzame
      energie
 • Bestemmings-
      plan
 • Streekplan
 • Natuur-
      bescherming
 • Vogel- en habitat
      richtlijn
 • Landbouw
 • Vogelgriep
 • Natuur
 • LNV
 •      Water-Land Groen


  Natuurontwikkeling: De behoefte aan meer natuur in Nederland is groot. Natuurontwikkeling is vaak duur, met name door grondaankoop.

  Maar het kan anders!

  Toepassing van diverse rood-voor-groen constructies zorgt ervoor dat natuurontwikkeling (deels) door private partijen uitgevoerd of gefinancierd kan worden.

  Wij kunnen u ondersteunen bij de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur in Nederland. Wij scannen de mogelijkheden voor diverse rood-voor-groen en rood-voor-blauw constructies in het betreffende gebied.

  Voor meer informatie, mail naar: info@waterlandgroen.nl