Private financiering van natuur, waterberging, landschapsverfraaiing.

Water-Land Groen is een jong bedrijf, opgericht in 2002. Onze doelstelling is het verfraaien van Nederland middels private financiering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse zogeheten 'rood-voor-groen' en 'rood-voor-blauw' constructies. Een wensbeeld zoals het zou kunnen, wordt beschreven in het concept 'Ecoterpen' van het Netwerk Ecologische Landelijke Kernen (NELK)

Wij hebben ruime ervaring met projecten in het waterbeheer en landschapsontwikkeling. Het ruimtelijke ordeningsbeleid is vaak een doolhof van plannen en regelingen waar de normale burger/ondernemer niet doorheen komt. De oprichter heeft een volledig overzicht van alle regelingen, bij de provincies, gemeenten, het rijk. De mogelijkheden om middels private financiering doelstellingen op het gebied van natuurontwikkeling en waterbeheer te realiseren is groot. Water-Land Groen wijst de weg in het doolhof.

Dit gebeurt op meerdere manieren:
 • Opzetten en stimuleren van samenwerkingsverbanden voor kansrijke initiatieven voor duurzame energie die op termijn grootschalig tegen huidige kostprijzen kunnen leveren.
 • Advisering aan agrarisch ondernemers en particulieren over de mogelijkheden. Dit doen wij op basis van no cure-no pay: Lukt de beoogde functiewijziging/bestemmingswijziging niet, dan rekenen wij geen kosten. Geen dure advieskosten zonder resultaat dus.
 • Ondersteuning en uitvoering van de te doorlopen procedures
 • Indien relevant, mede-participatie in projecten: Hiertoe zijn banden met verschillende investeerders.

  Wij werken samen met diverse partners om de projecten zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo zijn er samenwerkingsverbanden met een landschapsburo en makelaars in agrarisch onroerend goed, alsmede een breed netwerk van kennisleveranciers (ingenieursburo's, ecologisch adviseurs). Waar nodig wordt externe expertise ingehuurd om de projecten soepel te laten verlopen.


  Contact:

  ir. R. Roosjen (Ronald)
  Water-Land Groen
  Noorderstraat 43
  3742 BB BAARN
  tel: 06-13667720
  email: info@waterlandgroen.nl

  Wij helpen u graag om Nederland mooier te maken!