Een duurzame toekomst is niet 'links' maar van iedereen!
De uitdaging van echt duurzame energie tegen de kostprijzen van nu.
Private financiering van natuur, waterberging, landschapsverfraaiing.

Water-Land Groen streeft naar een duurzame ontwikkeling van Nederland, als voorbeeld voor de wereld, gebruikmakend van particulier initiatief.

De uitdagingen van de toekomst kunnen hiermee in belangrijke mate worden ingevuld:

  • Duurzame energie: in de basis zijn er technieken om echt duurzame energie op te wekken tegen vergelijkbare kostprijzen
  • Klimaatsverandering: meer regen, hogere zeespiegelstijging, meer droogte
  • Afname van de landbouw in Nederland: groot aantal stoppende agrarisch ondernemers
  • Behoefte aan meer natuur en recreatie; inrichting van de ecologische hoofdstructuur (EHS)


  • WaterLand Groen denkt mee over het te voeren beleid, en helpt bij het realiseren van projecten waarbij meerdere functies verenigd kunnen worden.

    Onze kracht is het bijeen brengen van disciplines, bestuurders, geldstromen en enthousiasme!