Echt duurzame energie tegen huidige kostprijs? Het kan!!
Waarom is dit nodig? Daarom:

en


Inspiratie: Als wij, met zn allen, ons tot doel stellen binnen 10 jaar al onze electriciteit uit duurzame energie op te wekken, dan lukt dat!

Zie ook: Here comes the sunOf speech van Al Gore over een 'Deltaplan voor schone energie':
Of, Wouter van dieren:
sitestat

Of, Thomas L. Friedman:
Doel: Het opzetten en stimuleren van samenwerkingsverbanden voor kansrijke initiatieven voor duurzame energie die op termijn grootschalig tegen huidige kostprijzen kunnen leveren.

Voorbeeldprincipes:

 • Concentrated solar PV: met spiegels en lensen zonnestraling bundelen richting een zonnecel. De kosten van spiegels en lenzen zijn vele malen lager per m2 dan zonnecellen. Hierdoor neemt de opbrengst per m2 zonnecel enorm toe, terwijl de kosten maar weinig stijgen.

  fasen:
  Begin met een proefopstelling in Nederland
  kleinschalige opstelling in Duitsland die door de goede subsidieregeling daar, al van zichzelf economisch rendabel is
  grootschalige opstelling in Spanje die concurerende kostprijs per kWh kent tov kolencentrales
  Locaties: de droge lege gebieden in Zuid Europa, waar landbouw moet wijken voor de droogte. Zelfs in Nederland kan dit theoretisch al concurerend zijn.
  Zoek de panelen met de hoogste opbrengst/euro • Grootschalige inzet van electriciteit uit zonne-energie, niet foto-electrisch maar met zonnecollectoren en innovatieve combinaties van warmtepompen en generatoren, stirling motoren, om de verzamelde warmte om te zetten in electriciteit. De technieken zijn er , ze hoeven slechts opgeschaald te worden.
  Locaties: de droge lege gebieden in Zuid Europa, waar landbouw moet wijken voor de droogte. Zelfs in Nederland kan dit theoretisch al concurerend zijn.
  Zie oa: Concentrated solar power


 • De zee is 1 grote zonnecollector; de energie van de zon wordt opgeslagen als warmte in de oceanen. Middels warmtepompen, biochemische processen en generatoren in een gesloten proces kan deze warmte wellicht doelmatig omgezet worden in electriciteit. Locaties: overal ter wereld in grote wateren.
  Perspectief: groot. Onderzoeksnoodzaak: ook groot. De principes van de onderdelen worden onderschreven. De uitdaging is: koppel de onderdelen aan elkaar!
 • Er wordt momenteel gewerkt aan samenwerkingsverbanden om bovengenoemde principes te promoten en te laten rijpen, en benodigd onderzoek in gang te zetten. Meer informatie volgt.